QUILY dựa trên bối cảnh các ý tưởng chưa được tạo nên
KIRIHARA WORKS&DESIGN
info@quily.jp

Cửa hàng

3D Frame Gỗ L

350,000 VND

3D Frame Gỗ M

300,000 VND

3D Frame Gỗ S

250,000 VND

3D Frame Gỗ SS

200,000 VND

Kích thước
30x30x4(cm)
Màu sắc
Tự nhiên
Thân hình
Gỗ
Bản lề
Kim loại
Nắm lấy
Nam châm
Phim ảnh
Polyurethane
Nước xuất xứ
Việt Nam

Kích thước
25x25x4(cm)
Màu sắc
Tự nhiên
Thân hình
Gỗ
Bản lề
Kim loại
Nắm lấy
Nam châm
Phim ảnh
Polyurethane
Nước xuất xứ
Việt Nam

Kích thước
20x20x4(cm)
Màu sắc
Tự nhiên
Thân hình
Gỗ
Bản lề
Kim loại
Nắm lấy
Nam châm
Phim ảnh
Polyurethane
Nước xuất xứ
Việt Nam

Kích thước
15x15x4(cm)
Màu sắc
Tự nhiên
Thân hình
Gỗ
Bản lề
Kim loại
Nắm lấy
Nam châm
Phim ảnh
Polyurethane
Nước xuất xứ
Việt Nam